DRESNO

Zapraszamy do Drezna

cena 100 pln + 14Euro bilety wstępu

Drezno kochane miasto władcy Saksonii oraz króla Polski Augusta

Wyjazd 09.VI.2018 r. o godz. 07:30

Zwiedzimy:

  • Zwinger – kompleks budowli barokowych
  • Neues Grünes Gewölbe – sale w  Zamku Królewskim;
  • Tarasy Brühla
  • Frauenkirche – kościół protestancki
  • Fürstenzug – poczet książęcy: największy obraz porcelanowy na świecie
  • Hofkirche – Kościół Dworski, katedra katolicka,
  • Semperoper – plac Teatralny i budynek opery
  • czas wolny 
  • Pfund Molkerei – najpiękniejszy sklep mleczny świata

W czasie wycieczki po Dreźnie podziwiać będziemy wizytówkę Drezna: kompleks budynków Zwinger, czyli perłę saskiego baroku; zwiedzimy mieszczące się w salach Zamku Rezydencyjnego Neues Grünes Gewölbe: Izba Turecka, Sala Olbrzymów, Galeria ; przespacerujemy się Tarasami Brühla, nazywanymi też największym balkonem Europy oraz dowiemy się dlaczego Drezno jest nazywane Florencją nad Łabą; sprawdzimy, który z kościołów: Frauenkirche, czy Hofkirche jest kościołem katolickim, a który ewangelickim oraz z czego te kościoły są słynne; na placu Teatralnym zobaczymy Semperoper (budynek opery) i usłyszymy dlaczego tak się nazywa; a na koniec wycieczki udamy się do Pfund Molkerei – najpiękniejszego mlecznego sklepu świata (wg. Księgi Rekordów Guinnessa) i tu będziemy mieli możliwość zakupu różnych gatunków sera oraz innych produktów mlecznych.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

 

Powrót ok godz. 22;00

Wielki Post

Znalezione obrazy dla zapytania środa popielcowa 2015

Okres czterdziestu dni

Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje stanąć przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu jest najpierw czas. Prorocy długo przygotowywali się na spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy czekała ich ważna do spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni i nocy przebywał na górze Synaj poszcząc, by otrzymać wreszcie tablice 10 przykazań. Eliasz, mocą pokarmu niebieskiego, szedł przez 40 dni i 40 nocy aż do Bożej góry Horeb, by doświadczyć spotkania z Bogiem w postaci cichego poszumu wiatru. Nawet pogańscy Niniwici, dzięki pracy Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć, by przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia ich miasta od zagłady. Tym bardziej Jezus, idąc za przykładem tego symbolicznego znaku, udaje się na pustynię, by przez 40 dni przygotować się do swojej misji zbawczej. Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu otrzymuje więc swoje 40 dni, czas na przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia

Przebywanie na pustyni

Okres 40 dni przygotowania na spotkanie z Bogiem ma również szczególne miejsce: na pustyni, z dala od zgiełku świata i jego uciech, tzn. w ciszy, tam, gdzie rzeczywiście można Boga usłyszeć w głębi swojego serca. Oddalenie pustynne, niekoniecznie musi oznaczać dokładnie pustynię. Chodzi raczej o każde miejsce odosobnienia, które bardziej sprzyja temu spotkaniu. Prorocy i rzesze świętych z reguły wybierali pustynie, gdzie z powodu braku pokarmu i wody, doświadczali swojej niewystarczalności, a tym samym głębszego pragnienia Boga. Taki jest również przypadek Jezusa, który po ludzku chce nam pokazać, gdzie najpierw należy szukać Boga: z dala od zgiełku świata w głębokiej ciszy własnego serca. Tę pustynię czy oddalenie musimy sobie zapewnić sami, żyjąc z dala od hulanek i zabaw tego świata.

Posypanie głowy popiołem

Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym momentem i znakiem wejścia człowieka na drogę spotkania z Bogiem. Przebywanie na pustyni, by nie było jałowe, wiąże się najpierw z przyjęciem odpowiedniej postawy wewnętrznej człowieka: przyznanie się do własnej niegodności i grzeszności. Jest to znak uznania swojej pozycji i miejsca w obliczu Boskiego majestatu i miłosierdzia, które nazywa się pokorą. W tradycji Izraela, oprócz innych znaczeń: smutku, bólu i żałoby, wyrażał go zewnętrzny gest posypania głowy popiołem. Stawiał on człowieka w prawidłowej pokornej postawie do Boga przypominając, że jest nikim (prochem) ze swoją pychą („Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”), dlatego potrzebuje nawrócenia, co przypominają słowa kapłana podczas posypania popiołem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Post, jałmużna i modlitwa

Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem) wprowadza człowieka w atmosferę pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe biblijne działania człowieka jako swoiste znaki jego nawrócenia i pokory. Wszystkie te elementy były wcześniej wykorzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła, już nie mówiąc o samym Jezusie, który na pustyni pościł i modlił się, by w swoim czasie oddać swoje życie na krzyżu. Działania te w efekcie są wyrazem naszej miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad tajemnicami zbawienia, które wprowadzają w samo centrum środowiska Bożego. One w sumie stanowią treść przebywania na pustynnym odosobnieniu, by uczyć nas słuchania woli Bożej i wrażliwości na prawdziwe potrzeby drugiego człowieka.

Kolor fioletowy

Wielkopostną atmosferę przebywania człowieka na pustyni oddaje kolor krwi (czerwony) zmieszany z niebiańskim celem (niebieski), czyli: fiolet, znak żałoby i smutku, mozolnej pracy i udręki, typowej dla środowiska pustynnego, gdzie wszystko jest wybrakowane i o wszystko trzeba walczyć, by w końcu cieszyć się owocami spotkania z Bogiem. Jest to zarazem znak przelania krwi Syna Bożego, który obniżył nam wyżyny błękitnego nieba.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali

Trzy podstawowe działania wielkopostne, tj. post, jałmużna i modlitwa, są karmione treściami zbawczymi, dzięki którym dokonało się zbawienie. Chodzi tu o nabożeństwa wielkopostne, jako formy ciągłego przypominania o miłości Bożej względem człowieka; miłości, która oddała się na krzyżu za nasze grzechy. Relacja o tej miłości, tak pieczołowicie przechowywana w sercu Matki Jezusa, zachowała się w przekazach biblijnych, i jako taka była przedmiotem medytacji mnichów i ojców pustyni. Z czasem jednak w postaci uproszczonej i ludowej stała się treścią specjalnych nabożeństw wielkopostnych: rozważania Drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa krzewione przez zakony żebracze (XII w.), oraz pobożne rozpamiętywania Męki Pańskiej w postaci tzw. Gorzkich żali zachowanych wyjątkowo w polskiej religijności od XVIII w.

Zróbmy wszystko, abyśmy w okresie Wielkiego Postu, w który wkraczamy po raz kolejny tego roku, wykorzystali czas nam dany i stworzyli atmosferę pustyni w naszym sercu. Posypmy nasze głowy popiołem i rozpocznijmy krwawą walkę z naszymi wadami i egoizmem stosując oręż cnót i działań wielkopostnych, by spotkać Boga w głębi serca. Wspierajmy się przy tym ogniem miłości, która pchnęła Syna Bożego na krzyż, przypominając się podczas każdego nabożeństwa.

Znalezione obrazy dla zapytania wielki post symbol

Pielgrzymka "Śladami św. Pawła"

GRECJA 26.04-05.05.2018

GRECJA 26.04-05.05.2018

26.04.

Wyjazd z Rokitek o 04:00, przejazd do Miłkowic godz. 04:45. Wyjazd w trasę do Grecji przez Czechy, Słowacje - obiad na trasie. Przejazd do hotelu w okolicy Belgradu na nocleg.

 27.04:

Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd w kierunku Grecji. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Salonik, kolacja, nocleg.

28.04:

Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie SALONIK. Zwiedzanie Bazyliki św. Demetriusza patrona miasta i jego opiekuna. Objazd miasta, podczas którego  zobaczymy triumfalny łuk Galeriusza na którym piękne płaskorzeźby sławią zwycięstwo cesarza nad Persami, Białą Wieżę, symbol miasta oraz pozostałości murów miejskich. Przejazd do WERII czyli dawnego Berea, wizyta przy bramie Apostoła Pawła. Przejazd na nocleg do Kalambaki

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

29.04

Śniadanie. Zwiedzanie METEORÓW, wiszących klasztorów. Niesamowite cuda natury - klasztory zawieszone między niebem, a ziemią w których toczy się życie monastyczne od średniowiecza. Zwiedzanie 2 monastyrów, Po drodze zatrzymujemy się w pracowni pisania ikon. Przejazd do DELF, zwiedzanie Sanktuarium Apollina w Delfach.

Zakwaterowanie w hotelu w Delfach, obiadokolacja.

 30.04

Śniadanie.  Wyjazd do Aten.  Zwiedzanie Akropolu, Muzeum Akropolu  wzgórza Areopagu - na którym Apostoł Paweł przemawiał do Greków (przy którym modlił się Papież Jan Paweł II), Objazd miasta, zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Msza  świętą w Katedrze Katolickiej pod wezwaniem Świętego Dionizego Aeoropagity. Świątyni tej Papież Jan Paweł II ofiarował kielich mszalny w czasie swojej pielgrzymki do Grecji 4 maja 2001 roku 02.05. Zakwaterowanie w hotelu w Atenach, obiadokolacja

 01.05

Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd w kierunku Vouliagmeni. Odpoczynek przy jeziorku termalnym, kąpiel. Wyjazd na wycieczkę Ateny nocą, przejazd przez Pireus, wycieczka zakończona wieczorem greckim na Placu w Atenach. Powrót do hotelu w Atenach, nocleg.

02.02

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Peloponezu. Przejazd do  EPIDAWROS będziemy mieli okazję zawitać do malutkiego portu Kechries z którego Apostoł Paweł wypłyną do Azji. Zwiedzanie starożytnego teatru akustycznego, następnie przejazd do Nauplio, pierwszej stolicy nowożytnej Grecji, spacer przepięknymi uliczkami Nauplio, następnie przejazd do Myken. Zwiedzanie cytadeli, Skarbca Atreusa, muzeum w Mykenach.  Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Loutrak/Loutrakach.

 03.05

Śniadanie. Wyjazd do STAROŻYTNEGO KORYNTU - miejsca gdzie mieszkał i nauczał przez 18 miesięcy św. Paweł. Zwiedzanie starożytnego Koryntu. Kto z nas nie zna 1 -go listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, napisanego w Efezie. Przejazd do Patry, zwiedzanie kościoła św. Andrzeja. Za głoszenie Ewangelii św. Andrzej zginął śmiercią męczeńską w Patrze na krzyżu w kształcie litery X .  Zaokrętowanie na prom.

 04.05

Śniadanie na promie. Około godziny 14;00 przypłynięcie do Ancony. Wyjazd w drogę powrotna do Polski.

 05.05.

Przyjazd do Rokitek w godzinach porannych.

Znalezione obrazy dla zapytania ateny

Cena 960 pln + 450 euro

W cenie:

-przejazd autokarem klasy de lux ( WC DVD, klimatyzacja)

-8 noclegów

-śniadania i obiadokolacje wg programu ( napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

-prom Patras- Ancona z noclegiem w kabinie 4 osobowej z WC

-opieka pilota i przewodnika

-ubezpieczenie KL ( 10000 E) NNW (15 000 PLN)

Cena  nie zawiera:

 - rejs statkiem opływający Górę Atos 20 E/osoba

- rozszerzone ubezpieczenie

Fatima

„Proszę wszystkich, by zjednoczyli się ze mną jako pielgrzymi nadziei i pokoju. Niech wasze ręce uniesione w modlitwie nadal podtrzymują moje” – z tymi słowami, zapisanymi na Twitterze, Papież rozpoczął swą podróż apostolską do Fatimy. Będzie tam niespełna 24 godz. Weźmie udział w uroczystościach z okazji stulecia objawień Matki Bożej oraz zaliczy w poczet świętych dwóje z trojga dzieci, którym objawiła się Maryja.

Znalezione obrazy dla zapytania fatima pastuszki

Rekolekcje wielkopostne 26 - 29 marca 2017

Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność

Niedziela – 26.03

8.00     Msza św. z nauką dla dorosłych w Siedliskach

9.30     Msza św. z nauką dla dzieci w Miłkowicach

11.00   Msza św. z nauką dla dorosłych w Miłkowicach

12.30   Msza św. z nauką dla dorosłych w Studnicy

15.00   Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w Miłkowicach

16.00   Gorzkie Żale z Kazanem pasyjnym w Siedliskach

 

Poniedziałek – 27.03

8.00     Msza św. z nauką dla dorosłych w Miłkowicach

9.00     Nauka rekolekcyjna dla klas II-III szkoły podstawowej

10.00   Nauka rekolekcyjna dla klas IV-VI szkoły podstawowej

11.00   Nauka rekolekcyjna dla gimnazjum

16.30   Msza św. z nauką dla dorosłych w Siedliskach

18.00   Msza św. z nauką dla dorosłych w Miłkowicach

20.00   Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w Miłkowicach

 

Wtorek – 28.03

8.00     Msza św. z nauką dla dorosłych w Miłkowicach

9.00     Nauka rekolekcyjna i Droga Krzyżowa dla klas II-III szkoły podstawowej

10.00   Nauka rekolekcyjna i Droga Krzyżowa dla klas IV-VI szkoły podstawowej

11.00   Nauka rekolekcyjna i Droga Miłosierdzia dla gimnazjum

12.00   Nauka rekolekcyjna dla klas 0-I szkoły podstawowej 

16.30   Msza św. z nauką dla dorosłych w Siedliskach

18.00   Msza św. z nauką dla dorosłych w Miłkowicach

20.00   Droga Krzyżowa z Miłkowic do Siedlisk

 

Środa – 29.03

7.30-8.00        Spowiedź św. w Miłkowicach

8.00                 Msza św. z nauką dla dorosłych w Miłkowicach

9.00-9.20        Spowiedź św. dla klas IV-V szkoły podstawowej

9.30                 Msza św. dla szkoły podstawowej

10.30-11.00    Spowiedź św. dla klas VI i gimnazjum

11.00               Msza św. dla klas VI i gimnazjum

16.00-16.30    Spowiedź św. w Siedliskach

16.30               Msza św. z nauką dla dorosłych w Siedliskach

17.00-18.00    Spowiedź św. w Miłkowicach

18.00               Msza św. z nauką rekolekcyjną w Miłkowicach

Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
ul. Słoneczna 2
59-222 Miłkowice

Tel. 76 88 71 426

parafia-milkowice@tlen.pl

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela

8.00
9.30
11.00
12.30
Siedliska
Miłkowice
Miłkowice
Studnica

Dni powszednie

Miłkowice: 
godz. 18.00
 
 

wtorek - sobota 

Siedliska: 
godz. 17.00

piątek X - IV

godz. 19.00

piątek: V - IX 

w każdy I piątek: VII - VIII